Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RypFXruK236bK
Zdjęcie przedstawia grupę trzynastu mężczyzn stojących na schodach, przed budynkiem. Jeden z nich jest w mundurze wojskowym, reszta mężczyzn ubrana jest w garnitury, płaszcze i kapelusze.

Z historii polskiego ruchu ludowego

Źródło: domena publiczna.

Kształtowanie się masowych ruchów i partii politycznych przypadło na czasy, kiedy ziemie polskie znajdowały się pod zaborami. To właśnie zagadnienie odrębności narodowej i niepodległości państwowej stało się punktem odniesienia dla rodzących się polskich partii politycznych. Wpływ na ich kształt miały przede wszystkim różne modele ustrojowe w państwach zaborczych oraz rosnąca świadomość polityczna społeczeństwa. Grupą, która najdłużej pozostawała poza zainteresowaniem polityków, była ludność wiejska. Jej sytuacja ekonomiczna, a przede wszystkim najniższy wśród warstw społecznych poziom wykształcenia i unarodowienia sprawiły, że zainteresowano się nią dopiero w ostatnich latach XIX wieku.

Twoje cele
  • Scharakteryzujesz polskie partie chłopskie i ich reprezentantów.

  • Przeanalizujesz najważniejsze osiągnięcia i sukcesy polskiego ruchu ludowego.

  • Przeanalizujesz znaczenie ruchu ludowego dla historii polskiej państwowości.

  • Zdefiniujesz pojęcie „ruch ludowy”.