RolQG3LUq2hao
Ilustracja przedstawia schemat mózgu dorosłego człowieka. Mózg jest pofałdowany. Z tyłu znajduje się móżdżek. W środkowej części mózgu zaznaczono kolorami wzgórze i blaszkę przegrody przezroczystej.

Kora mózgowa jako nadrzędny integrator i analizator bodźców nerwowych

Schemat mózgu dorosłego człowieka.
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Kora mózgowa składa się z ok. 25 mld neuronów, wytwarzających ponad 100 tys. km aksonów. Zajmuje powierzchnię 2 tys. cmIndeks górny 2 i stanowi przeszło połowę masy mózgu człowieka. Jej grubość sięga od 1,5 mm w płacie skroniowym do 4,5 mm w płacie ciemieniowym. „Szare komórki” kory mózgowej tworzą ośrodki korowe, które odbierając, wysyłając i przetwarzając impulsy nerwowe, są zaangażowane w procesy poznawcze, czucie, aktywność ruchową oraz wyższe czynności nerwowe, takie jak zapamiętywanie i myślenie.

Twoje cele
  • Wyjaśnisz, na czym polega asymetria półkul mózgowych.

  • Wskażesz na schemacie płaty kory mózgowej.

  • Uwzględniając ośrodki czuciowe, ruchowe i kojarzeniowe, wykażesz rolę kory mózgowej jako nadrzędnego integratora i analizatora bodźców nerwowych.