Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R6axH1fivF9FZ
Zdjęcie przedstawia ludzi wchodzących po schodach i schodzących ze schodów w budynku. Zdjęcie jest rozmyte.

Zróżnicowanie poziomu rozwoju społecznego Polski

Źródło: Pixabay License, dostępny w internecie: pixabay.com.

Rozwój społeczny definiowany jest najczęściej jako proces społeczny (czyli zbiór lub zespół zjawisk wpływających na stan i właściwości określonej grupy społecznej), prowadzący do stałego wzrostu istotnych dla danej społeczności zmiennych. Z pojęciem rozwoju społecznego wiążą się także terminy takie jak postęp społeczny (proces zmian pozytywnych dla określonej społeczności) i regres społeczny (proces zmian negatywnych dla określonej społeczności). Istota rozwoju społecznego staje się oczywista, jeżeli zestawimy go z pojęciem rozwoju, a właściwie wzrostu gospodarczego. Otóż sam wzrost gospodarczy to jedynie większa zdolność społeczności do wytwarzania dóbr i usług zaspokajających jej potrzeby. Natomiast rozwój społeczny to podnoszenie jakości życia społeczności głownie poprzez długofalowe zmiany. Innymi słowy – do podniesienia jakości życia nie wystarczy sam wzrost gospodarczy, potrzebny jest jeszcze rozwój społeczny (rozumiany jako zwiększenie dostępności efektów rozwoju gospodarczego).

Jak wygląda zróżnicowanie poziomu rozwoju społecznego Polski? Czy pokrywa się ono ze zróżnicowaniem wzrostu gospodarczego? Jak polskie regiony wypadają na tle całej Unii Europejskiej?

Twoje cele
  • Przedstawisz pojęcia rozwoju społecznego i postępu społecznego.

  • Porównasz poziom życia ludności w wybranych województwach, powiatach.

  • Wyjaśnisz przyczyny zróżnicowania poziomu rozwoju społecznego.

  • Opiszesz pozycję polskich regionów ze względu na poziom rozwoju społecznego na tle Unii Europejskiej.