Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RcMAOuFMXwJH6
Fotografia przedstawiająca maszt, na którym powiewa biało-czerwona flaga.

Nabywanie i zrzekanie się obywatelstwa

Źródło: ArturLuczka, domena publiczna.
Benedetto Bravo, Ewa Wipszycka, Marek Więckowski, Aleksander Wolicki Historia starożytnych Greków. Okres klasyczny

Pełnoprawnymi obywatelami starożytnych Aten byli jedynie wolni dorośli mężczyźni, których oboje rodzice posiadali obywatelstwo ateńskiej polispolispolis. Historycy szacują, że w Atenach pod rządami Peryklesa stanowili oni nie więcej niż 30% mieszkańców. Obywatelstwo było więc przywilejem dostępnym dla wąskiej grupy Ateńczyków.

wstep Źródło: Benedetto Bravo, Ewa Wipszycka, Marek Więckowski, Aleksander Wolicki, Historia starożytnych Greków. Okres klasyczny, t. 2, Warszawa 2009, s. 439–639.

Współcześnie niemal wszyscy ludzie mają obywatelstwo jakiegoś państwa. W art. 15 Powszechnej deklaracji praw człowieka stwierdza się wprost, że każdy ma prawo do obywatelstwa. Zasada ta znajduje również potwierdzenie w licznych innych umowach międzynarodowych.

Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźcówWysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźcówWysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców szacuje jednak, że obecnie w różnych częściach świata żyje około 10 milionów apatrydów – osób, które nie mają obywatelstwa żadnego państwa. Według Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2011 r. w Polsce mieszka ponad 8800 osób, których obywatelstwo nie jest ustalone.

Brak obywatelstwa jest sytuacją bardzo niekorzystną. Osoba, która nie ma obywatelstwa żadnego państwa staje się „niewidoczna” z punktu widzenia prawa – nie ma prawa głosu, możliwości podjęcia legalnej pracy, podróżowania, a to tylko przykładowe negatywne konsekwencje bezpaństwowości.

Przyczyną bezpaństwowości są najczęściej luki w krajowych przepisach dotyczących obywatelstwa. Regulacje takie powinny więc być tworzone z należytą starannością, by uwzględniać wszelkie sytuacje, które mogłyby prowadzić do pogłębiania się tego problemu. Z drugiej strony obywatelstwo państwa nie powinno być nadawane każdemu – naturalne jest, że państwa decydują się nadawać je osobom, które mogą wykazać się więzią z tym państwem i jego społeczeństwem. Więź prawna, jaką jest obywatelstwo, winna w miarę możliwości w jak największym zakresie odzwierciedlać istnienie rzeczywistej więzi jednostki z państwem i innymi jego obywatelami.

Jak w tym świetle wypadają polskie przepisy dotyczące obywatelstwa? Komu i na jakich warunkach może być takie obywatelstwo nadane? Czy można je utracić?

Twoje cele
  • Przeanalizujesz sposoby nabywania obywatelstwa polskiego z mocy prawa.

  • Porównasz, czym różni się nabycie obywatelstwa w drodze nadania, uznania i przywrócenia.

  • Scharakteryzujesz kryteria, od których uzależnione jest uznanie cudzoziemca za obywatela polskiego.

polis
polis

forma państwa w starożytnej Grecji

Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców
Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców

urząd Organizacji Narodów Zjednoczonych upoważniony do przewodzenia i koordynacji międzynarodowych działań mających na celu ochronę uchodźców i rozwiązywania ich problemów na całym świecie