Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R1QdPIordGD5T
Obraz przedstawia postać kobiety - bogini sztuki i rzemiosła Minerwy. Ubrana jest w suknię, pelerynę, a na głowie widnieje ozdobna przepaska. O jej lewe ramię oparta jest włócznia, a za plecami widnieje gwiazda. Bogini symbolizuje tu oświeconą mądrość, która chroni oraz opiekuje się wyznawcami wszystkich religii.

Co nam zostało z epoki oświecenia? Dialog z tradycją

Źródło: Daniel Chodowiecki, Minerwa jako symbol oświeconej mądrości, 1791, domena publiczna.

Tradycja oświecenia ugruntowała w kulturze europejskiej klasyczne wzory estetyczne oparte na zasadach harmonii, równowagi, odpowiedniości i stosowności. Porządek obowiązujący w sztuce miał być odbiciem porządku istniejącego w naturze.
Filozoficzna refleksja tych czasów zaakcentowała natomiast wagę myślenia. Sądzono, że ta zdolność wyróżniająca człowieka pozwala poznać, zrozumieć i uporządkować świat. Myśl oświeceniowa utrwaliła także przekonanie o wolności jako podstawowej wartości ludzkiego życia. Jednocześnie historyczne doświadczenia epoki pokazywały, że ani porządek świata, ani poznanie i rozum, ani nawet wolność człowieka nie są stałe i niezmienne.

Twoje cele
  • Wyjaśnisz pojęcie wolności na podstawie tekstu Leszka Kołakowskiego.

  • Określisz typ liryki i jego funkcje w wierszu Wisławy Szymborskiej Głos w sprawie pornografii.

  • Zinterpretujesz puentę utworu w kontekście założeń światopoglądowych oświecenia.

  • Opiszesz funkcje ironii w wierszach Szymborskiej.