Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R1cFf1oLqgLxn
Zdjęcie przedstawia wnętrze kawiarni. Przy jednym ze stolików siedzi dojrzały, brodaty mężczyzna w garniturze i kapeluszu na głowie. Siedzi z zamkniętymi oczami. Na stoliku przed nim stoi karafka i kieliszek z winem.

Sztuka poetycka Paula Verlaine’a – postulaty nowej poezji

Paul Verlaine, fotografia z 1892 roku.
Źródło: domena publiczna.

Czym jest poezja? Z tym pytaniem od wieków mierzą się zarówno poeci, krytycy, jak również sami odbiorcy. Paul Verlaine w swojej Sztuce poetyckiej zdołał jednak wyrazić wiele z tego, co w jego czasach o liryce myślano i mówiono. Wiersz od razu potraktowano jako manifest nowej poezji – zrywającej z przestarzałymi schematami ograniczającymi wyobraźnię i szukającej nowych dróg twórczej wypowiedzi.

Twoje cele
  • Zinterpretujesz credo poetyckie Paula Verlaine’a Sztuka poetycka.

  • Sformułujesz własnymi słowami zalecenia wyrażone w utworze.

  • Rozpoznasz cechy świadczące o melodyczności wiersza.

  • Zestawisz zasady sztuki poetyckiej stworzone przez francuskiego poetę z twórczością polskich poetów przełomu XIX i XX wieku.