R1OgKlSMtmc5a
Zdjęcie przedstawia ludzkie oko z niebieskim kolorem tęczówki.

Zdolności akomodacyjne oka człowieka

Źródło: Pixabay, domena publiczna.

Narząd wzroku człowieka pozwala na dostrzeżenie obiektów obserwowanych z różnej odległości. Zdolność ta związana jest z obecnością elastycznej soczewki w gałce ocznej. Mechanizm zmiany kształtu soczewki w odpowiedzi na obserwację przedmiotów znajdujących się w różnej odległości nosi nazwę akomodacji. Dzięki temu osoby bez wad wzroku widzą zawsze wyraźnie.

Twoje cele
  • Omówisz zjawisko akomodacji oka.

  • Przeprowadzisz obserwację zdolności akomodacyjnych ludzkiego oka.

  • Wyjaśnisz, na czym polega proces zmiany refrakcji oka.

  • Porównasz punkty dali i bliży wzrokowej.

  • Wyjaśnisz, czym jest starczowzroczność.