Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RXDj1SXaHR9H9
Zdjęcie przedstawia zrujnowany fragment miasta. Na środku ilustracji widoczny jest tłum, który stoi pośród ruin. Pomiędzy nimi wyróżnia się trzech mężczyzn. Są obróceni tyłem, a przed nimi jest źródło światła. Mężczyzna po prawej stronie trzyma uniesioną do góry szablę, mężczyzna pośrodku trzyma flagę Niemiec, a ten po prawej stronie flagę Polski. Wokół są ruiny, zniszczone budynki, ciała zabitych oraz rannych ludzi. Po prawej stronie obrazka jest żołnierz trzymający w górze płonącą pochodnię. Na niebie jest widoczna pełnia księżyca.

Europa po Wiośnie Ludów

Świętujący rewolucjoniści po wygranej w marcu 1848
Źródło: Wikipedia.org, domena publiczna.

Wydawać się mogło, że Wiosna Ludów nie zmieniła porządku europejskiego. W Niemczech i Austrii przywrócono absolutyzm. Do Rosji fala rewolucyjna nie dotarła w ogóle. Przeciwnicy porządku kongresowego przeżywali rozczarowanie. Tymczasem burzliwe wydarzenia lat 1848–1849 dopiero zapowiadały zmiany.

RNJ8nD9aBD3R21
Na linii chronologicznej zaznaczone są następujące wydarzenia: 1848‑1849 rok: Wiosna Ludów, 1852 rok: Napoleon trzeci cesarzem Francuzów, 1853‑1856 rok: wojna krymska, 1859 rok: rozpoczęcie wojny Austrii i Piemontu, 1860 rok: manifestacje w Warszawie, 1862 rok: przejęcie urzędu premiera Prus przez Ottona von Bismarcka, 1863 rok: powstanie styczniowe, 1870 rok: włączenie Rzymu do Włoch, koniec istnienia Państwa Kościelnego.
Źródło: Contentplus.sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Twoje cele
  • Opiszesz, w jaki sposób zmieniała się polityka międzynarodowa po Wiośnie Ludów.

  • Przeanalizujesz, czym była Realpolitik i kto ją stosował.

  • Scharakteryzujesz zmiany społeczno‑gospodarcze, do których doszło po Wiośnie Ludów.