Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RWhyRqEfE3tqo
Obraz przedstawia rozbicie Galii przez Cezara i wzięcie do niewoli ich wodza Wercyngetoryksa. Gal przyjechał konno do obozu rzymskiego i złożył broń u stóp siedzącego na tronie Cezara. Rzymska armia obserwuje wydarzenie.

Upadek republiki i początki cesarstwa - podsumowanie

Rozbicie Galii przez Cezara i wzięcie do niewoli jej wodza Wercyngetoryksa
Źródło: Lionel Noël Royer, domena publiczna.

Rzym jako republikarepublikarepublika był niewielkim miastem‑państwem i nic nie zapowiadało, że w przyszłości stanie się jednym z najpotężniejszych imperiów w dziejach świata. Jego największym atutem była sprawna i dobrze zorganizowana armia. Rzymianie, stosując politykę podbojów, podporządkowali sobie do III w. p.n.e. całą Italię, a następnie rozpoczęli ekspansję w basenie Morza Śródziemnego. Punktem przełomowym było pokonanie Kartaginy w trzech wojnach punickich toczonych w III i II w. p.n.e. Kolejnym etapem był podbój świata greckiego (II w. p.n.e.) i Egiptu (I w. p.n.e.). Pomimo spektakularnych sukcesów militarnych w II i I w. p.n.e. imperium zmagało się z licznymi problemami politycznymi, społecznymi oraz gospodarczymi. Ponadto władze republikańskie nie radziły sobie z zarządzeniem rozległym krajem. Kilkuwiekowe podstawy ustrojowe Rzymu oparte na autorytecie i władzy senatu zachwiały się w posadach.

R5r9Xmf3jwwEJ1
Linia chronologiczna przedstawia następujące wydarzenia. 753 rok przed naszą erą Przyjęta data założenia Rzymu. Lata pomiędzy 753 a 509 rokiem przed naszą erą Okres monarchii w Rzymie (Regnum Romanum). Lata 264‑146 przed naszą erą Wojny punickie. Drugi wiek przed naszą erą Podbój Grecji. Od 49 do 44 roku przed naszą erą Pełnienie dyktatury przez Gajusza Juliusza Cezara. 16 stycznia 27 roku przed naszą erą Uzyskanie tytułu Augusta (cesarza) przez Oktawiana. Od 27 roku przed naszą erą do 476 roku naszej ery Okres cesarstwa w Rzymie (Imperium Romanum). I wiek przed naszą erą Podbój Egiptu.
Źródło: Contentplus.sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Twoje cele
  • Wymienisz przyczyny upadku republiki rzymskiej.

  • Scharakteryzujesz początki cesarstwa rzymskiego.

  • Rozstrzygniesz, czy pryncypat słusznie nazywa się „komedią republiki”.

  • Sprawdzisz swoją wiedzę na temat upadku republiki i początków cesarstwa przez wykonanie zestawu ćwiczeń.

republika
republika

(łac. res publica - rzecz pospolita, rzecz publiczna) ustrój polityczny, w którym władza sprawowana jest przez obywateli poprzez wybory; starożytnym Rzymie było to niemonarchiczne sprawowanie władzy przez posiadających prawa polityczne obywateli