Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RJ0XcNjC9WCtE
Zdjęcie przedstawia salę plenarną polskiego Sejmu. Przy ułożonych półkoliście ławach stoją posłowie i posłanki. W środkowej części sali znajdują się ławy z mównicą i fotelem marszałka. Za nimi na ścianie wiszą polskie godło oraz flaga. Po lewej stronie stoją flagi Polski oraz Unii Europejskiej.

Konstytucja – najwyższe władze

Źródło: Kancelaria Sejmu/Rafał Zambrzycki, licencja: CC BY 2.0.

Wszyscy zauważamy, że naszym życiem sterują liczne zakazy i nakazy, które wpływają na nasze funkcjonowanie. Podobnie jest z państwem, którego działanie opiera się na określonych zasadach i prawach. Są one zawarte w dokumencie zwanym konstytucją, który jest uchwalany lub nadawany danemu państwu przez uprawniony do tego organ władzy. Konstytucja stanowi najwyższe prawo w państwie, jej przestrzeganie jest obowiązkiem obywateli. W Rzeczypospolitej Polskiej obowiązuje konstytucja uchwalona 2 kwietnia 1997 roku.

Twoje cele
  • Zapoznasz się ze strukturą oraz organizacją pracy Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

  • Wyjaśnisz rolę Zgromadzenia Narodowego.

  • Przeanalizujesz kompetencje Prezydenta RP.

  • Scharakteryzujesz kompetencje Rady Ministrów.

  • Poznasz strukturę sądownictwa w Rzeczypospolitej Polskiej.