Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RDFgqGkIZfL7G
Na zdjęciu znajduje się sześć zegarków analogowych - jeden zegarek to okrągły zegarek kieszonkowy. Pięć zegarków to zegarki naręczne, z paskami skórzanymi bądź bransoletami metalowymi. Zegarki leżą w sposób nieuporządkowany na białym tle.

Różnica między czasem letnim a zimowym. Granica zmiany daty

Źródło: dostępny w internecie: www.pixabay.com, Pixabay License, https://pixabay.com/pl/service/terms/#license.

Ścisłe przestrzeganie zasad posługiwania się czasem lokalnym stało się uciążliwe w chwili usprawnienia komunikacji i wzrostu popularności zegarka, a w epoce powszechnie rozwiniętej telekomunikacji byłoby już nie do przyjęcia. Czasy lokalne różnią się na równiku o jedną sekundę co 464 m, a na innych równoleżnikach różnicy jednej sekundy odpowiadają jeszcze krótsze odcinki wynoszące około 464 cosɸ m. Dlatego też wymogi natury organizacyjnej narzuciły konieczność ujednolicenia czasu na większych obszarach i wprowadzenia stref czasowych. W ostatecznej formie strefy czasowe uzyskały przebieg bardzo różny od idealnych schematów. Jedynie w niektórych obszarach oceanów udało się zachować niezakłócone granice teoretyczne.

Twoje cele
  • Wyjaśnisz pojęcia czasu urzędowego, czasu letniego i zimowego, czasu strefowego, granicy zmiany daty.

  • Wskażesz różnice między czasem letnim i zimowym oraz podasz przyczyny wprowadzenia czasu letniego i zimowego.

  • Podasz argumenty przemawiające za i przeciw wprowadzeniu czasu letniego i zimowego.