Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
RIjC8QOmB6tIv

,,Co po nas zostanie?” – postawy i rozterki pokolenia Kolumbów

Źródło: licencja: CC 0.
Marta Piwińska Mogliśmy być Rimbaudami

Pochłonie nas historia. Młodych, dwudziestoletnich chłopców. Nie będziemy Mochnackimi, Mickiewiczami, Norwidami swojej epoki.

C1 Źródło: Marta Piwińska, Mogliśmy być Rimbaudami, t. 8, „Teatr” 1970, s. 16.

- pisał w swoim Pamiętniku Andrzej Trzebiński, młody polski poeta, dramaturg i krytyk literacki, który zginął 12 listopada 1943 roku w czasie ulicznej egzekucji. Inni poeci - Krzysztof Kamil Baczyński, Zdzisław Stroiński oraz Tadeusz Gajcy - zginęli w pierwszych dniach powstania warszawskiego. Tadeusz Borowski, w przyszłości autor Opowiadań obozowych, od 1943 roku zmagał się z piekłem hitlerowskich obozów koncentracyjnych, których był więźniem. Wszyscy oni należeli do pokolenia Kolumbów, którego postawy, tragiczne doświadczenia oraz związane z nimi rozterki bezpośrednio wpływały na kształt oraz wymowę literatury wojennej.

Twoje cele
  • Poznasz postawy oraz rozterki twórców zaliczanych do pokolenia Kolumbów.

  • Określisz problematykę wybranych utworów K.K. Baczyńskiego, T. Gajcego, T. Borowskiego.

  • Przeanalizujesz utwory przedstawicieli pokolenia Kolumbów, wskazując charakterystyczne dla nich środki artystycznego wyrazu.