Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RZA45cRSiZAca
Grafika przedstawia flagę Białorusi. Jest to prostokąt o proporcjach 1:2, składający się z dwóch poziomych pasów – czerwonego, stanowiącego 2/3 szerokości flagi, na górze i zielonego o szerokości 1/3 szerokości flagi na dole. Po lewej stronie, przy drzewcu mieści się pionowy pas o szerokości 1/9 długości flagi, na którym widnieje czerwony ornament ludowy na białym tle.

Władza wykonawcza w wybranym kraju o wadliwej demokracji – Białoruś

Flaga Białorusi.
Źródło: domena publiczna.

Na arenie międzynarodowej Rzeczpospolita Polska sąsiaduje bezpośrednio z siedmioma państwami o różnych systemach politycznych. Jednym z sąsiadów państwa polskiego jest Republika Białorusi. Kraj ten jest spadkobiercą Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich, w którym do dziś funkcjonuje wypaczony przez prezydenta Alaksandra Łukaszenkę obraz demokracji. To kraj rządzony autorytarnie, będący enklawą antydemokratycznych działań podejmowanych przez aparat władzy.

Twoje cele
  • Scharakteryzujesz system polityczny na Białorusi.

  • Przeanalizujesz zapisy Konstytucji Białorusi dotyczące funkcjonowania władzy najwyższej.

  • Wskażesz wady systemu politycznego Białorusi.

  • Ocenisz poziom demokracji na Białorusi.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida