Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RPAFeVrUsFnC0
Fotografia przedstawia osobę trzymającą plik książek, związany paskiem od spodni.

Instytucje powołane do ochrony praw i wolności w Polsce

Źródło: domena publiczna.

Materiał jest częścią serii „Repetytorium”.

Demokracja definiowana jest jako „rządy ludu”. Jeśli tak, to teoretycznie sam lud powinien dbać o poszanowanie swoich praw i wolności. Jednak od najdawniejszych czasów można zauważyć, ze jednostki nie są idealne i często próbują narzucać swoją wolę innym, nawet w imię dobra ludu. Historia pokazuje wiele przykładów nadużywania i łamania praw obywatelskich. Takie działania doprowadziły między innymi do powstania i zwycięstwa ruchów faszystowskich w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Nauczone doświadczeniem społeczeństwa europejskie wprowadziły instytucje broniące praw i wolności obywatelskich, najważniejsze wpisując w swoje konstytucje. Również w Polsce, w Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 roku, zostały wprowadzone organy kontroli prawa, broniące wolności obywatelskich. Ważne są także rozwiązania ustawowe, wprowadzające ochronę szczególną. Sprawdzisz, w jaki sposób te instytucje funkcjonują w Polsce.

Twoje cele
  • Wyjaśnisz, czym są organy kontroli prawa w polskiej konstytucji.

  • Ocenisz znaczenie niezależnego sądownictwa dla poszanowania praw i wolności obywatelskich.

  • Scharakteryzujesz wpływ organizacji pozarządowych na budowę społeczeństwa obywatelskiego.