Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R1AustHSzituY
Ilustracja przedstawia ludzką czaszkę zbudowaną z tkanki kostnej. Ma owalny kształt, na górze znajduje się półokrągła część okrywająca mózg, poniżej dwa symetryczne oczodoły, pod nimi otwór w którym mieści się chrząstka nosowa, a niżej górna szczęka, do której przymocowana jest dolna szczęka za pomocą żuchwy. W szczękach znajdują się dwa rzędy zębów. Czaszka ułożona jest w czterech pozycjach względem patrzącego: na pierwszym obrazku przodem, na dwóch kolejnych bokiem, a na czwartym, ostatnim obrazku tyłem.

Zależne od płci i wieku różnice w budowie szkieletu człowieka

Budowa czaszki człowieka różni się w zależności od płci, wieku i rasy.
Źródło: Przedmiotowy model 3D został opracowany przez Englishsquare.pl Sp. z o.o. w oparciu o materiał źródłowy zakupiony w ramach serwisu: www.turbosquid.com. Jakiekolwiek dalsze użycie tego modelu 3D podlega wszelkim ograniczeniom opisanym w licencji opublikowanej na przywołanej stronie internetowej, tylko do użytku edukacyjnego na epodreczniki.pl.

Szkielet człowieka umożliwia utrzymanie prawidłowej postawy ciała, wykonywanie ruchów, a także zapewnia ochronę narządów wewnętrznych i pozwala na zachowanie odpowiedniej wielkości i kształtu ciała. Budowa szkieletu człowieka różni się w zależności od wieku i płci. Na czym polegają te różnice?

Twoje cele
  • Porównasz budowę czaszki u mężczyzny i kobiety.

  • Scharakteryzujesz różnice w budowie miednicy męskiej i żeńskiej.

  • Wymienisz i opiszesz cechy typowe dla szkieletu dziecka.