Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R1PDmFmflCxDZ
Zdjęcie przedstawia budynek Kapitolu w Waszyngtonie nocą. Budynek ma pośrodku podświetloną kopułę i podświetlone dwa skrzydła z frontonami podpartymi kolumnami.

Funkcje systemu politycznego

Źródło: skeeze, domena publiczna.

Materiał jest częścią serii „Inne spojrzenie”.

Współczesne systemy polityczne

Według teorii systemów świat otaczający człowieka jest światem systemów, w którym można rozróżnić systemy rzeczywiste (technologiczny, społeczny, biologiczny itp.), pojęciowe (logika, matematyka) oraz abstrakcyjne (język).

1 Źródło: Współczesne systemy polityczne, [w:] Społeczeństwo i polityka, red. Wojciech Jakubowski, Konstanty A. Wojtaszczyk, Warszawa 2007, s. 429.

Jednym z tych systemów jest także system polityczny. Jaka jest jego rola w państwie, a jaka w twoim życiu? Zastanów się, czy i jak wpływa on na twoje codzienne funkcjonowanie.

Twoje cele
  • Zdefiniujesz pojęcie systemu politycznego.

  • Zapoznasz się z funkcjami systemu politycznego.

  • Scharakteryzujesz rolę systemu politycznego dla sprawnego funkcjonowania państwa.

  • Przeanalizujesz znaczenie funkcji: regulacyjnej, mediacyjnej, adaptacyjnej i innowacyjnej systemu politycznego.