Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RGSSZElQufk0G
Zdjęcie przedstawia dwa małe ptaki siedzące obok siebie na gałęzi. Osobnik po lewej stronie ma czarno-białe pióra na głowie i szyi. Na szyi ma dodatkowo niebieskie. Podbrzusze ma jasnobrązowe. Obok niego siedzi osobnik o jasnobrązowym upierzeniu, z jasnymi piórami w części brzusznej.

Łuski, pióra i włosy

Pióra ptaków pełnią istotną rolę w dymorfizmie płciowym, czyli występowaniu w obrębie jednego gatunku zwierząt dwóch różnych form różniących się cechami morfologicznymi. Na zdjęciu przedstawiono samca (po lewej) i samicę (po prawej) chwostki szafirowej (Malurus cyaneus).
Źródło: Wikimedia Commons, licencja: CC BY-NC 2.5.

Łuski, pióra i włosy są wytworami skóry. Główną funkcją powłok skórnych jest ochrona organizmu przed zmiennymi warunkami środowiska zewnętrznego. Łuski, pióra i włosy wspomagają tę funkcję, ułatwiając utrzymanie wewnątrzustrojowej homeostazy. Istnieją jednak wyraźne różnice w budowie i dodatkowych funkcjach tych wytworów skóry.

Twoje cele
  • Wykażesz związek między budową łusek, piór oraz włosów a pełnionymi przez nie funkcjami.

  • Opiszesz typy łusek ryb.

  • Wyjaśnisz, czym różnią się łuski ryb od łusek gadów.

  • Scharakteryzujesz rodzaje piór ptaków.

  • Przedstawisz rodzaje włosów ssaków.