Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R1KDrz5HX6WCF

Zasada zachowania pędu i momentu pędu w reakcjach jądrowych

Czy to nie ciekawe?

Zasady zachowania pędu i momentu pędu są podstawowymi zasadami fizyki. Znamy je z mechaniki klasycznej dla ciał makroskopowych. Obowiązują także w mikroświecie. Jednak zarówno pęd, jak i moment pędu nie zawsze można opisać w sposób znany z mechaniki klasycznej.

Twoje cele
  • dowiesz się, jakie są przejawy zasad zachowania pędu i momentu pędu w reakcjach jądrowych;

  • poznasz sposób opisania momentu pędu jądra atomowego;

  • zrozumiesz znaczenie zasad zachowania pędu i momentu pędu w opisie reakcji jądrowych;

  • zrozumiesz, dlaczego większą część energii rozpadu zabierają cząstki lekkie;

  • zastosujesz zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów.