Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RehxANZcZSd31
Obraz przedstawia scenę batalistyczną. Na drodze widać oddział konny oraz pieszy żołnierzy polskich. W centralnej części grupy znajduje się na białym koniu dowódca. Wskazuje coś żołnierzom prawą ręką.

Legenda bohatera w wierszu Juliusza Słowackiego Sowiński w okopach Woli

Atak wojsk rosyjskich na redutę gen. Sowińskiego w 1831 roku podczas powstania listopadowego
Źródło: domena publiczna.
Ignacy Krasicki Hymn do miłości ojczyzny

Święta miłości kochanej ojczyzny,
Czują cię tylko umysły poczciwe! 
Dla ciebie zjadłe smakują trucizny,
Dla ciebie więzy, pęta niezelżywe. 
Kształcisz kalectwo przez chwalebne blizny, 
Gnieździsz w umyśle rozkoszy prawdziwe, 
Byle cię można wspomóc, byle wspierać, 
Nie żal żyć w nędzy, nie żal i umierać

hym1 Źródło: Ignacy Krasicki, Hymn do miłości ojczyzny, [w:] Zdzisław Libera, Poezja polska w XVIII wieku, Warszawa 1976, s. 219.

‒ pisał Ignacy Krasicki w Hymnie do miłości ojczyzny. Utwór ten stał się oficjalnym hymnem Szkoły Rycerskiej, która powstała w epoce oświecenia, w 1765 roku w Warszawie. Słowa pieśni znajdowały się na drzwiach sypialni każdego kadeta, a nawet recytowano je jako wieczorną modlitwę. Jednym z uczniów szkoły był przyszły generał Józef Longin Sowiński, który stał się bohaterem w pamięci zbiorowej Polaków dzięki obronie reduty na Woli w 1831 roku podczas powstania listopadowego.

Twoje cele
  • Poznasz wersję śmierci generała Sowińskiego utrwaloną w wierszu Juliusza Słowackiego Sowiński w okopach Woli.

  • Wskażesz przykłady środków stylistycznych oraz określisz ich funkcje.

  • Wyjaśnisz, na czym polega mityzacja bohatera lirycznego wiersza.

  • Porównasz wiersz Juliusza Słowackiego i obraz Wojciecha Kossaka.