Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RzOkv4kMercWA
Fotografia przedstawia pięcioro ludzi. Pierwszy człowiek jest w pozycji klęczącej, drugi mocno schylony, trzeci delikatnie nachylony, czwarty wyprostowany, na ramieniu trzyma zarzucony kij, natomiast ostatni, wyprostowany człowiek trzyma w ręce telefon komórkowy. W tle znajduje się niebo w trakcie zachodu słońca z prześwitującymi pomiędzy chmurami promieniami.

Ewolucja kulturowa człowieka

Ewolucja kulturowa prowadzi do wyższego poziomu cywilizacyjnego i wzrostu zdolności adaptacyjnych człowieka.
Źródło: Pixabay, domena publiczna.

Ostatnim etapom ewolucji biologicznej człowieka towarzyszy intensywny rozwój ludzkiej psychiki, a co za tym idzie – kultury. Gatunek ludzki osiągnął sukces ewolucyjny, o czym świadczy przede wszystkim opanowanie ogromnych terenów planety. Dzisiejsze osiągnięcia kulturowe i technologiczne nie byłyby jednak możliwe bez przystosowań biologicznych.

Twoje cele
  • Wyjaśnisz preadaptacje, które umożliwiły rozwój psychiki i kultury człowieka.

  • Ocenisz pierwsze narzędzia używane przez człowieka.

  • Scharakteryzujesz najważniejsze osiągnięcia kulturowe na początkowym etapie rozwoju Homo sapiens.