Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
R51Au861A0z2A

Rozwiązywanie nierówności wielomianowych za pomocą "siatki znaków"

Źródło: licencja: CC 0, dostępny w internecie: maxpixel.net.

W tym materiale pokażemy sposób rozwiązywania nierówności wielomianowej metodą „siatki znaków”. Metodę tę stosujemy wtedy, gdy nierówność wielomianowa zapisana jest w postaci iloczynowej. Przez analizę tabeli zwanej „siatką znaków” będziemy rozpoznawać, dla jakich x wielomian zmiennej x przyjmuje wartości dodatnie, nieujemne, ujemne lub niedodatnie.

Twoje cele
  • Ustalisz znak wielomianu w danym  przedziale.

  • Rozwiążesz nierówność wielomianową metodą „siatki znaków”.