Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R1YoAMkJfV9bf
Zdjęcie przedstawia starą mapę i leżący na niej kompas.

Przyczyny zamieszkiwania Polaków poza granicami Polski (w ujęciu historycznym)

Źródło: Pixabay, domena publiczna.

Według danych, poza granicami Polski mieszka ponad 20 milionów Polaków. Nasuwają się pytania: „Dlaczego tylu naszych rodaków mieszka poza granicami kraju?”, „Co ich skłoniło do emigracji i kiedy do niej doszło?”, „Jakie były etapy tej emigracji?”, „Czy zawsze była ona dobrowolna?”. Pytań oczywiście jest więcej, a w każdym przypadku odpowiedzi mają różne podłoża i przyczyny, często indywidualne.

Twoje cele
  • Przeanalizujesz przyczyny zamieszkiwania Polaków poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

  • Przedstawisz etapy emigracji Polaków.

  • Wskażesz jej zróżnicowanie polityczne i ekonomiczne.

  • Wyjaśnisz zróżnicowanie form i treści tożsamości polskiej tych osób.

  • Wskażesz główne kierunki emigracji.

  • Omówisz sytuację polskiej diaspory.