Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
ROVTcs8WvK2pT
Zdjęcie przedstawia chodnik i ulicę w Londynie. Na chodniku stoją wysokie, masywne, stworzone ze stali dwa łuki, zabezpieczone dodatkowo masywnymi, stalowymi blokami.

Zwalczanie terroryzmu na świecie

Bariery na ulicy Londynu uniemożliwiające zamachowcom wjechanie w pieszych
Źródło: Tiia Monto, licencja: CC BY-SA 3.0.

Materiał jest częścią serii „Inne spojrzenie”.

Współczesny terroryzm to zjawisko dynamiczne o zasięgu globalnym. Dlatego też do jego zwalczania konieczna jest międzynarodowa współpraca poparta ścisłą wymianą informacji i metod wypracowanych przez poszczególne państwa demokratyczne w walce z tego rodzaju zagrożeniem. W konsekwencji ma to służyć tworzeniu efektywnych systemów przeciwdziałania terroryzmowi i jego likwidacji. Wysiłki społeczności międzynarodowej muszą więc zmierzać do tego, by terroryzm przestał funkcjonować jako nowe wyzwanie i zarazem skuteczna czy opłacalna metoda walki. Ponieważ zagrożenie atakiem terrorystycznym dotyczy praktycznie wszystkich państw współczesnego świata, mamy do czynienia (w odruchu obronnym) ze światową koalicją antyterrorystyczną broniącą wartości uniwersalnych (poszanowania ludzkich praw, godności, wolności, spokoju).

Twoje cele
  • Omówisz działania społeczności międzynarodowej przeciw terroryzmowi.

  • Przeanalizujesz podstawowe akty prawne odnoszące się do walki z terroryzmem.

  • Ocenisz ryzyko ataku terrorystycznego w Polsce.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida