Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RR8WIlTn9c3WO
Na obrazie przedstawiona jest bitwa. Wojownicy walczą ze sobą szablami. Kilku jest na koniach. Na ziemi leżą ranni.

Wojna Greków o niepodległość

Marsigli Filippo, Śmierć Markosa Botsarisa, 1836–1839.
Źródło: Wikimedia Commons, domena publiczna.

Po upadku Bizancjum ziemie greckie przez ponad trzy stulecia znajdowały się pod panowaniem tureckim. Grecy zamieszkiwali wówczas liczne prowincje imperium poza Grecją właściwą (starożytną), koncentrując się głównie w nadmorskich miastach. Jako niemuzułmańska ludność podbita nie mieli w imperium osmańskim władzy politycznej – poza wąską grupą fanariotów (greckich zarządców księstw). Za to kupcy greccy niemalże zmonopolizowali handel wewnętrzny i zagraniczny państwa tureckiego.

Imperium osmańskie od końca XVIII w. trawił kryzys, władza sułtanów podupadła, a w wielu prowincjach rośli w siłę lokalni możni muzułmańscy. Proces ten odbywał się kosztem miejscowej ludności, którą coraz bardziej wyzyskiwano. Jednocześnie wśród Greków, którzy utrzymywali liczne kontakty z Europą Zachodnią, szerzyły się idee oświeceniowe i narodziła się wola walki o własne, greckie państwo.

RFUtSAH1b55sY1
Linia chronologiczna. 1814. Założeniem przez Greków tajnego Towarzystwa Przyjaciół. III 1821. Wybuch powstania. 19.06.1821. Bitwa pod Dragasani. III–IV 1822. Rzeź ludności greckiej na wyspie Chios. 1826. Zawarcie porozumienia Rosji i Wielkiej Brytanii. 1827. Bitwa pod Atenami. IV 1828. Wypowiedzenie Turcji wojny przez Rosję. 12.09.1829. Bitwa pod Petrą, ostatnia bitwa w wojnie o niepodległość Grecji. 1832. Objęcie tronu Grecji przez Ottona, syna króla Bawarii. 1848–1849. Wiosna Ludów.
Źródło: Contentplus.sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Twoje cele
  • Opiszesz, w jaki sposób Grecy chcieli wykorzystać słabość imperium osmańskiego i do czego to doprowadziło.

  • Wytłumaczysz, dlaczego znany poeta angielski walczył po stronie greckiej.

  • Scharakteryzujesz stosunek mocarstw europejskich do greckiej walki o niepodległość.