Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
R12tF3kc8sJPT

Jak obliczyć iloraz różnicowy korzystając ze wzoru funkcji?

Głównym zagadnieniem w rachunku różniczkowym jest badanie przebiegu funkcji zmiennej rzeczywistej, w tym obliczanie, ile wynosi stosunek przyrostu wartości funkcji do przyrostu argumentu. Gdy rozpatrujemy funkcję liniową, to ten przyrost jest równy współczynnikowi kierunkowemu prostej, która jest wykresem tej funkcji. W tej lekcji omówimy, jak obliczyć iloraz różnicowy funkcji, gdy dany jest wzór tej funkcji. Bazując na treściach teoretycznych i przykładach, rozwiążemy ćwiczenia interaktywne.

Twoje cele
  • Obliczysz iloraz różnicowy funkcji określonych za pomocą różnych wzorów.

  • Wyznaczysz, ile wynoszą ilorazy różnicowe funkcji, gdy funkcja jest liniowa, kwadratowa, wymierna itp.

  • Obliczysz wartości parametrów, które występują we wzorach funkcji, gdy dana jest wartość ilorazu różnicowego tej funkcji.

  • Wykorzystasz poznaną wiedzę do rozwiązywania problemów matematycznych.