Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RVSRnnOzkyxaJ
Fotografia przedstawia fragment planszy do gry leżącej na blacie. Na rogu planszy stoją plastikowe figurki przedstawiające dom i samochód.

Resocjalizacja

Źródło: Suzy Hazelwood, domena publiczna.

Czy resocjalizacja to re‑socjalizacja? Czy należy ją traktować jako ponowną socjalizację? Tak jak reaktywacja jest obudzeniem tego, co uśpione, a repeta – drugim obiadem? I tak, i nie. Resocjalizacja nie jest przypomnieniem zapomnianych wartości i norm. Jeśli jednostka jej potrzebuje, to znaczy, że niektórych wartości i norm nie zinternalizowała wtedy, kiedy był na to czas. To nie znaczy, że nie była poddana procesowi socjalizacji. Najwyraźniej był on jednak wadliwie przeprowadzony. Dlatego „re” w resocjalizacji należy traktować raczej jako naprawę (reperację) niż powtórkę. Ma to swoje konsekwencje dla przebiegu samego procesu. Jakie? Zrozumiesz, zapoznając się z materiałem tej lekcji.

Twoje cele
  • Zdefiniujesz resocjalizację oraz zidentyfikujesz warunki efektywności procesu resocjalizacji.

  • Odróżnisz tolerancję od akceptacji i stygmatyzację od braku akceptacji.

  • Wyjaśnisz, jak tworzą się podziały w społeczeństwie na „swoich” i „obcych”.

  • Rozpoznasz przyczyny, przejawy i skutki nietolerancji i stygmatyzacji oraz przedstawisz możliwe sposoby przeciwstawiania się tym zjawiskom.

  • Porównasz argumenty za i przeciw resocjalizacji.