R1hRcT5GKZkr0
Ilustracja przedstawia ścianę pokrytą ostrosłupami.

Kąty między odcinkami w czworościanie

Źródło: Ying Chih, dostępny w internecie: https://unsplash.com/.

Nie tylko matematyków interesują miary kątów w czworościanie. Wiadomo, że cząsteczka metanu CH4 ma kształt czworościanu foremnego, w którym atomy wodoru znajdują się w wierzchołkach, a atom węgla znajduje się w punkcie przecięcia wysokości czworościanu foremnego.

R1Z4QlnPvKUGA

Interesujące jest pytanie, jaki kąt tworzą wiązania atomowe pomiędzy atomem węgla i dwoma atomami wodoru?

Twoje cele
  • Obliczysz miary kątów pomiędzy odcinkami w czworościanie.

  • Obliczysz objętości czworościanu.