Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R15xusdAaepn7
Ilustracja przedstawia fragment karty ze średniowiecznego mszału. Zawiera liczne rysunki zwierząt oraz odręcznie zapisany tekst w języku łacińskim.

Tajemnicze morderstwa – tropem zbrodni

Karta z mszału kardynała Pompeo Colonny z miniaturą przedstawiającą scenę powołania św. Jana, ok. 1532
Źródło: dostępny w internecie: Wikimedia Commons, domena publiczna.

Narratorem powieści Imię róży Umberta Eco jest stary kronikarz Adso z Melku, który w młodości był uczniem światłego Wilhelma z Baskerville. Ten z kolei wyszedł spod skrzydeł samego Rogera Bacona1Rogera Bacona. Akcja powieści toczy się w XIV wieku we włoskim klasztorze. W tajemniczych okolicznościach giną w nim kolejni mnisi. Kluczem do rozwiązania tej zagadki jest biblioteka – labirynt, a wszystkie tropy prowadzą do niezwykłego manuskryptu. Metoda detektywistyczna Wilhelma z Baskerville polega na rozszyfrowywaniu znaków, które zostawiają ludziom Stwórca i natura. Można je odczytać nie tylko za pomocą zmysłów, lecz także przyrządów, które Wilhelm nazywa cudownymi maszynami – zegara, astrolabium2astrolabium i magnesu.

Umberto Eco Imię róży

Mój poczciwy Adso [...]. W ciągu całej podróży uczę cię rozpoznawać znaki, przez które świat do nas przemawia niby wielka księga. Alanus ab Insulis powiada, że: omnis mundi creatura / quasi liber et pictura / nobis est in speculum3omnis mundi creatura / quasi liber et pictura / nobis est in speculum, mając na myśli niewyczerpane zasoby symboli, którymi Bóg mówi nam poprzez swoje dzieło stworzenia o życiu wiecznym. Ale świat jest jeszcze bardziej wymowny, niż myślał Alanus, i nie tylko mówi o rzeczach ostatecznych (w którym to przypadku wyraża się zawsze w sposób niejasny), ale również o tym wszystkim, co nas otacza, i wtedy wyraża się całkowicie jasno.

1 Źródło: Umberto Eco, Imię róży, tłum. Adam Szymanowski, Warszawa 1990, s. 30.
Twoje cele
  • Pogłębisz wiedzę na temat kultury średniowiecza i filozofii epoki.

  • Prześledzisz kryptocytaty biblijne i mitologiczne w utworze (dzieło otwarte).

  • Nauczysz się rozpoznawać i opisywać powieść detektywistyczną jako gatunek literacki.

  • Przeprowadzisz analizę struktury powieści kryminalnej.

  • Sformułujesz własną definicję terminu labirynt w odniesieniu do poznanego tekstu literackiego.

1
2
3