Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R1X08j9EyhVZU
Zdjęcie przedstawia staw podczas deszczu.

Georg Wilhelm Fryderyk Hegel. Część druga: wpływ i recepcja

Źródło: Pixabay, domena publiczna.

Zdanie Hegla Co jest rozumne, jest rzeczywiste; a co jest rzeczywiste, jest rozumne stanowiło punkt sporny jego uczniów z tzw. prawicy heglowskiej i lewicy heglowskiej. Dla pierwszych było to usankcjonowanie istniejącego państwa pruskiego, dla drugich wezwanie dla rewolucyjnej zmiany ustroju. Filozofia Hegla stała się inspiracją do budowania koncepcji nowego, lepszego świata dla Dawida Friedricha Straussa, Ludwiga Feuerbacha, a także dla Karola Marksa i Fryderyka Engelsa.

Twoje cele
  • Poznasz recepcję filozofii Hegla i stanowiska jej kontynuatorów.

  • Przeanalizujesz znaczenie poglądów Hegla dla rozwoju myśli społecznej i historycznej.

  • Prześledzisz wpływ Hegla na filozofię i literaturę.