Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R4Ofesy4JT9CE
Ilustracja przedstawia ikony aplikacji mediów społecznościowych. W tle znajdują się zdjęcia różnych ludzi.

Cechy kultury masowej

Źródło: domena publiczna.

W 1978 roku Zbigniew Herbert zadał pytanie, czy kultura masowa musi stać w opozycji do kultury wysokiej, czy musi być jej wrogiem.

Zbigniew Herbert Jakość i nijakość w kulturze masowej ankieta (II)

Istnieje niebezpieczna tendencja, aby „wygrać” kulturę masową przeciwko kulturze sensu stricto, wykazując społeczną nicość tomu wierszy, poważnego dramatu czy trudnego utworu muzycznego wobec masowego zapotrzebowania na piosenkę, tanią rozrywkę, kicz – co rzekomo uwielbia lud. Antagonizm taki istnieje i istniał zawsze (Seneka „przegrywał” w walce z popisami gladiatorów), ale doprawdy nie rozumiem, po co mielibyśmy pogłębiać ten antagonizm.

herb Źródło: Zbigniew Herbert, Jakość i nijakość w kulturze masowej ankieta (II), „Więź” 1976, nr 2 (214).
bg‑green

Jakie jest twoje zdanie?

Kultura masowa to nie tylko kultura mas, ale i mass mediów. Oba elementy tworzą swoistą mieszankę, która – według jej krytyków – stanowi zaprzeczenie kultury w ogóle, bo stoi w opozycji do jej elitarności. Czy jednak elitarność istotnie służy kulturze? Tej kwestii tak naprawdę nie można jednoznacznie rozstrzygnąć. Warto się jednak przyjrzeć paradoksom kultury masowej, która wraz z unifikacją idei niesie  demokratyzację odbioru, a z uproszczeniem treści – rozszerzenie kręgu ich odbiorców. Zawsze zatem jest coś za coś. Zobaczmy, jak ta zasada ogniskuje się w kulturze masowej.

Twoje cele
  • Wyjaśnisz, czym jest kultura masowa.

  • Wskażesz cechy kultury masowej.

  • Zaproponujesz argumenty przeciw kulturze masowej i w jej obronie.

  • Rozpoznasz popularne produkty kultury masowej.

  • Scharakteryzujesz proces powstawania kultury masowej.

  • Przeanalizujesz na przykładach zjawisk kulturowych cechy kultury masowej.

  • Rozróżnisz treści kulturowe zaliczane do kultury masowej i do kultury elitarnej.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida