Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RHIvliZchlkWt
Zdjęcie przedstawia osiedle. Widać zarówno bloki, jak i domy jednorodzinne. Budynki stoją w wodzie.

Wielka woda

Źródło: Masur, dostępny w internecie: commons.wikimedia.org, domena publiczna.

Pośród żywiołów nękających ludzkość szczególne miejsce zajmuje niosąca zniszczenie „wielka woda”. W naszym kraju powodzie występują dosyć często. Przez południową Polskę w 1997 roku przetoczyła się fala powodziowa, która niszczyła infrastrukturę miejską, pojazdy i wiele innych dóbr. Przyszła szybko, przyniosła ogromne zniszczenia i odsłoniła słabości zabezpieczeń przeciwpowodziowych. Ze względu na poziom wody i skutki została nazwana „powodzią tysiąclecia”. Czy dzisiaj jesteśmy przygotowani na następną wielką wodę?

Twoje cele
  • Wymienisz przykłady wielkich powodzi w Polsce i na świecie.

  • Wyjaśnisz mechanizm powstawania powodzi.

  • Omówisz skutki powodzi.