Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
Rm2qlGIwPXOku

Wykorzystanie metody GIS w praktyce

Źródło: licencja: CC 0, [online], dostępny w internecie: www.pixabay.com.

Tradycyjnym sposobem odzwierciedlenia przestrzeni geograficznej wraz z jej elementami są mapy, czyli obrazy stanowiące dwuwymiarowe przedstawienie świata realnego, wydawane na wielu arkuszach o różnych formatach, przy zachowaniu spójności prezentowanej tematyki. Dziś mapy w formie analogowej (papierowej) używane są głównie przez urzędy, geodetów oraz w edukacji i turystyce górskiej, najczęściej jednak traktowane są jako materiały archiwalne służące weryfikacji stanu teraźniejszego z wcześniejszym. Niegdyś używane powszechnie, teraz sporadycznie - stało się tak, gdyż nowoczesne problemy wymagają innowacyjnych rozwiązań, takich jak GIS.

Twoje cele
  • Przeanalizujesz wydarzenia, które wpłynęły na rozwój digitalizacji informacji dotyczącej przestrzeni.

  • Rozróżnisz i zdefiniujesz funkcje nowoczesnych systemów kartografii cyfrowej.

  • Wyznaczysz elementy składowe struktury GIS.

  • Określisz możliwości wykorzystania oprogramowania edycji danych przestrzennych, odnosząc się do sprecyzowanych dziedzin gospodarki.