Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R1L3YOhPHDrMt
Zdjęcie przedstawia grupę mężczyzn w garniturach i mundurach. Za nimi znajduje się tłum ludzi.

Narodziny faszyzmu włoskiego

Uczestnicy marszu na Rzym: Emilio De Bono, Benito Mussolini, Italo BalboCesare Maria de Vecchi.
Źródło: Wikipedia.org, domena publiczna.

Pierwsza wojna światowa przyniosła nie tylko zmiany na mapie Europy i świata, ale także doprowadziła do wielkiego kryzysu powojennego, który do władzy dopuścił nowe partie i nowe ideologie. Obnażył też wady demokracji. Włochy wyszły z tej wojny rozczarowane – przed wybuchem światowego konfliktu należały do ładu państw centralnych, później wycofały się z tego układu i przystąpiły do militarnych zmagań po stronie ententy, liczyły bowiem na poszerzenie terytorium o zdobycze w Austrii. To się nie udało, a traktat wersalski oraz poszczególne traktaty pokojowe nie spełniły włoskich oczekiwań.

W powojennej rzeczywistości na sile zyskiwał ruch komunistyczny. Komuniści otwarcie głosili konieczność obalenia istniejącego porządku przez powszechną rewolucję proletariacką. Wśród ich przeciwników panowała opinia, że bolszewickim przewrotom zapobiec może silna, scentralizowana władza państwowa. Takie zaś hasła głosili faszyści.

RTlXRn3E221Pi1
Linia chronologiczna. 1914–1918: I wojna światowa. 1919: założenie przez Mussoliniego Fasci di Combattimento. 1919: fala strajków we Włoszech. Listopad 1921: powstanie Narodowej Partii Faszystowskiej. 27–29.10.1922: marsz na Rzym, Mussolini premierem Włoch. 1923: uchwalenie nowej ordynacji wyborczej we Włoszech. 1924: zamordowanie krytyka faszyzmu, Giacoma Matteottiego. 1925: wprowadzenie dyktatury we Włoszech. 22.05.1939: podpisanie paktu stalowego przez Włochy i III Rzeszę. 1.09.1939: wybuch II wojny światowej.
Źródło: Contentplus.sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Twoje cele
  • Opiszesz, jak narodził się faszyzm we Włoszech i co zdecydowało o jego atrakcyjności dla społeczeństwa włoskiego.

  • Scharakteryzujesz etapy totalitaryzacji życia politycznego i społecznego we Włoszech.

  • Wyjaśnisz, czy pokonanie przez Włochy powojennego kryzysu gospodarczego faktycznie można uznać za sukces rządów faszystowskich.