Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RktNjna9HPTtv
Obraz przedstawia fragment mszy odprawianej przez świętego Grzegorza. Następuje moment wystawienia najświętszego sakramentu , wszyscy kapłani zebrani pod ołtarzem klęczą. Na ołtarzu pojawia się Chrystus. Panuje chaos i przerażenie.

Kościół w X–XI w.

Msza świętego Grzegorza.
Źródło: Adriaen Ysenbrandt (Netherlandish, 1510–1551), ok. 1510–1550, Wikimedia Commons, domena publiczna.

We wczesnym średniowieczu ludzie świeccy, i to nie tylko cesarze i królowie, wywierali znaczący wpływ na Kościół. Także książęta, hrabiowie, a nawet pomniejsi możni miewali decydujący głos w sprawach kościelnych. Często zdarzało im się nie liczyć z opinią duchownych, jeszcze częściej stanowiska w Kościele obsadzali ludźmi niegodnymi kapłaństwa, np. własnymi krewnymi, którzy wcale nie porzucali świeckiego stylu życia i nie mieli wiedzy niezbędnej do prowadzenia działalności duszpasterskiej. Jeśli osoba świecka ufundowała klasztor, to najczęściej rządziła nim jak swoją własnością. Taki stan rzeczy był niepokojący, dlatego książę Akwitanii Wilhelm w 910 r. założył klasztor benedyktyński w Cluny, po czym zrezygnował z przysługujących mu praw fundatora i poddał opactwo papieżowi.

R12DQe2HLGoP71
Linia czasu przedstawia: VI w. założenie zakonu przez św. Benedykta, 910 założenie klasztoru benedyktyńskiego w Cluny, XI w. założenie zakonu cystersów, 1073 wybranie na papieża Grzegorza VII, XI w. reforma gregoriańska, 1096- 1099 pierwsza wyprawa krzyżowa, 1215 IV Sobór Luterański.
Źródło: Contentplus.sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Twoje cele
  • Wyjaśnisz, dlaczego w X i XI w. uświadomiono sobie potrzebę naprawy Kościoła chrześcijańskiego i do czego ta potrzeba doprowadziła.

  • Przeanalizujesz, co zakładała reforma kluniacka, a co reforma gregoriańska.

  • Scharakteryzujesz przyczynę późniejszego sporu między „tiarą a koroną”.