Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R1PigJmO1AzPv
Zdjęcie przedstawia grupę młodych ludzi z transparentami o treści: Miasto jest nasze.

Ustawa o partiach politycznych i współczesne znaczenie partii

Źródło: Dawid Durejko, licencja: CC BY-SA 4.0.

Współczesna demokracja nie może funkcjonować bez partii politycznych. Rywalizacja między nimi stwarza obywatelom możliwość dokonywania wyboru w dniu głosowania, zaś same ugrupowania polityczne pozwalają różnym grupom społecznym na zbiorową obronę swoich idei oraz interesów. W każdym kraju obowiązują określone przepisy regulujące funkcjonowanie partii. W państwie demokratycznym stoją one na straży systemu wielopartyjnego i politycznego pluralizmu. Tak jest również w Polsce.

Twoje cele
  • Wyjaśnisz, na czym polega znaczenie współczesnych partii politycznych.

  • Opiszesz procedurę rejestrowania partii w Polsce.

  • Scharakteryzujesz sposoby finansowania ugrupowań politycznych.

  • Przedstawisz występujące w polskim prawie gwarancje pluralizmu politycznego.