RNA53mH6E3HGz
Ilustracja przedstawia dwie strony ze starej księgi, na których narysowane są różne ujęcia ludzkiego serca - narząd w całości, we fragmentach, w zarysie. Obok rysunków bardzo drobnym pismem zapisano notatki.

Tropizmy serca

Serce człowieka wykonuje nieustanną pracę. W ciągu ludzkiego życia o przeciętnej długości 68–70 lat, kurczy się średnio 2,5–3,5 mld razy.
Źródło: Mathieu Bouvier, Flickr, domena publiczna.

Układ nerwowy i hormonalny regulują pracę serca na zasadzie tropizmu. Neuroprzekaźniki oraz hormony mogą działać hamująco na pracę serca, wykazując w ten sposób tropizm ujemny, lub pobudzająco, czyli wykazując tropizm dodatni. Układy współczulny i przywspółczulny działają antagonistycznie w odniesieniu do swojego wpływu na tropizm serca.

Twoje cele
  • Wymienisz rodzaje tropizmów serca.

  • Zdefiniujesz pojęcia: inotropizm, chronotropizm, dromotropizm oraz batmotropizm serca.

  • Wykażesz wpływ poszczególnych neurohormonów na tropizmy serca.

  • Wyjaśnisz wpływ układu współczulnego i przywspółczulnego na tropizmy serca.