Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R1U7GTsGETNci
Zdjęcie przedstawia zestawienie metalowych czcionek do drukowania tekstu.

Język jako narzędzie porozumiewania się człowieka – poznawcza, komunikacyjna i społeczna funkcja tekstu

Źródło: Pixabay, domena publiczna.

Według XVIII‑wiecznego filozofa Johanna Gottfrieda Herdera pierwsze komunikaty przekazywane przez człowieka były naśladowaniem dźwięków natury. Jak pisał Martin Kuckenburg:

Martin Kuckenburg Pierwsze słowo. Narodziny mowy i pisma

Pierwszy słownik składał się z głosów całego świata

słowo Źródło: Martin Kuckenburg, Pierwsze słowo. Narodziny mowy i pisma, tłum. B. Nowacki, Warszawa 2006, s. 22.

Protojęzyk składał się z dźwięków i towarzyszących im gestów, które zwiększały skuteczność informacyjną. Funkcją, którą pełniły pierwsze komunikaty, było informowanie – o niebezpieczeństwie, miejscu polowania itd. Wraz z rozwojem aparatu mowy i odpowiednich struktur w ludzkim mózgu język stawał się coraz bardziej skomplikowany i pełnił coraz więcej funkcji. Trzy najważniejsze z nich to: poznawcza, komunikacyjna i społeczna.

Twoje cele
  • Scharakteryzujesz poznawczą, komunikacyjną i społeczną funkcję tekstu.

  • Zilustrujesz funkcje języka przykładami z własnych doświadczeń komunikacyjnych.

  • Zredagujesz teksty, w których dominują wybrane funkcje języka.