R16xDKM4mCYCX
Ilustracja przedstawiająca tabelę z danymi.

Formuły statystyczne w arkuszu kalkulacyjnym

Źródło: Pixabay, domena publiczna.

Wyobraźmy sobie, że jako pracownicy hotelu otrzymaliśmy zadanie policzenia goszczących w nim aktualnie osób, które poprzedniego dnia zamówiły sernik na deser. Szef kuchni musi przygotować listę zakupów – ale nie wie, ilu gości znów zechce skosztować wypieku. Aby oszacować ich liczbę, można wykorzystać funkcje statystyczne.

Więcej informacji i zadań dotyczących formuł w arkuszu kalkulacyjnym znajdziesz w e‑materiałach:

Twoje cele
  • Przeanalizujesz funkcje LICZ_JEŻELI, LICZ_PUSTEPOZYCJA.NAJW.

  • Prześledzisz, w jaki sposób można zliczać elementy w arkuszu kalkulacyjnym.

  • Sprawdzisz poprawność funkcji zliczających wystąpienia określonych wartości liczbowych i ciągów znaków na przykładowych danych zawartych w arkuszu kalkulacyjnym.