Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RGMAErBKbTVFX
Zdjęcie przedstawia ułożone puzzle. jeden z nich jest lekko uniesiony, Na puzzlach nie ma żadnej ilustracji, są puste.

Prawa socjalne – realizacja przez państwo i dylematy z tym związane

Źródło: domena publiczna.

Spór o politykę socjalną państwa jest jednym z najważniejszych elementów debat, jakie się toczą obecnie we współczesnym świecie. Uczestnicy dyskusji posługują się argumentami ideologicznymi, ekonomicznymi i politycznymi. Istotną kategorią tego sporu są prawa socjalne. I choć od kilkudziesięciu lat istnieje zgoda głównych sił politycznych co do tego, że należy je respektować, to przedmiotem kontrowersji wciąż pozostaje zakres takich praw. Dodatkowym problemem są wyzwania, jakie polityce socjalnej przyniosły globalizacja i powstanie światowych rynków finansowych. Za ich sprawą swoboda kształtowania przez państwo własnej polityki socjalnej znacznie się zmniejszyła, co nieraz prowadzi do konieczności podejmowania trudnych decyzji politycznych.

Twoje cele
  • Sporządzisz i przeanalizujesz listę podstawowych praw socjalnych.

  • Wyjaśnisz genezę polityki socjalnej państwa.

  • Ocenisz problemy, na które natrafia realizacja praw socjalnych przez państwo.