Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Rh1j21UMUL01K
Ilustracja przedstawia wykresy kolumnowe na wydruku. Na jedną z kolumn osoba wskazuje długopisem.

Automatyzacja pracy w arkuszu kalkulacyjnym – formularze

Źródło: Pixabay, domena publiczna.

Podczas pracy z arkuszem kalkulacyjnym warto wykorzystać możliwość tworzenia w nim formularzy. Stanowią one dodatkowy element wspomagający pracę. Formularze służą do rejestrowania informacji w arkuszu kalkulacyjnym przy wykorzystaniu języka VBA w Microsoft Excel lub LibreOffice Basic oraz specjalnie dostosowanych do tego celu kontrolek formularza, których użycie pomaga zautomatyzować i ułatwić część pracy wykonywanej w arkuszu kalkulacyjnym.

Formularze są wykorzystywane najczęściej do ułatwienia pracy związanej z wprowadzaniem do bazy danych nowych klientów, pracowników, czy też kontrahentów firmy. Odpowiednio stworzone formularze nie tylko wpływają na przyśpieszenie pracy, lecz także pomagają użytkownikowi uniknąć błędów podczas wprowadzania danych.

Twoje cele
  • Nauczysz się, jak zbudować formularz przy użyciu języka VBA w Microsoft Excel lub LibreOffice Basic z wykorzystaniem dostępnych kontrolek.

  • Przeanalizujesz działanie prostych kodów napisanych w języku VBA w Microsoft Excel lub LibreOffice Basic wykorzystywanych przy tworzeniu formularzy.

  • Stworzysz proste formularze w celu zautomatyzowania pracy z arkuszem kalkulacyjnym.