Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Rqb2mk4tvF2cX
Ilustracja przedstawia głowę mężczyznę z prawego profilu. Mężczyzna ma proste włosy i ciemne nakrycie głowy.

Reformatorzy religijni w Szwajcarii

Ulrich Zwingli (1484–1531).
Źródło: Hans Asper, Wikimedia Commons, domena publiczna.

W późnym średniowieczu na terenie dzisiejszej Szwajcarii funkcjonowało kilkanaście uzależnionych od Habsburgów niewielkich państewek, które przez administrację Rzeszy nazywane były kantonami. W 1291 r. trzy kantony „leśne” pod przywództwem Schwyz (stąd nazwa Szwajcaria) zawiązały konfederację, której celem była walka o uniezależnienie się od Habsburgów. Z czasem do konfederacji dołączały kolejne kantony.

W trakcie walk o niezależność Szwajcarzy wypracowali własną taktykę, której istotą był tzw. szwajcarski szyk bojowy – duże czworoboki, zwane bataliami, formowane przez piechotę uzbrojoną w piki i halabardy. Szwajcarska piechota na przełomie XV i XVI w. ze względu na swoją niezawodność i skuteczność była chętnie wynajmowana przez obcych władców jako wojsko najemne. W 1506 r. papież Juliusz II najął wojska szwajcarskie do ochrony osobistej, tworząc Gwardię Szwajcarską.

R1HEIx48njHss1
Linia chronologiczna przedstawiająca wydarzenia między 1291 a 1618 rokiem. 1291 – zawiązanie Aktu Konfederacji Szwajcarskiej. 1506 – wynajęcie wojsk szwajcarskich przez papieża. 1517 – ogłoszenie 95 tez Marcina Lutra. 1518 – mianowanie Ulricha Zwingliego na kaznodzieję katedry w Zurychu. 1522 – opublikowanie Apologeticus Architeles tez Zwingliego. 1534 – wystąpienie Jana Kalwina z kościoła rzymskokatolickiego. 1536 – wydanie przez Jana Kalwina „Urządzenie wiary chrześcijańskiej”. 1536-1564 – sprawowanie przez Kalwina władzy (nieformalnej) w Genewie. 1559 – powstanie akademii kalwińskiej w Genewie. 1618 – rozpoczęcie wojny trzydziestoletniej.
Źródło: Contentplus.sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Twoje cele
 • Przedstawisz działalność reformatorską Ulricha Zwingliego.

 • Scharakteryzujesz podstawowe założenia teologii Zwingliego.

 • Opiszesz działalność reformatorską Jana Kalwina.

 • Scharakteryzujesz teologię Jana Kalwina.

 • Ocenisz wkład Ulricha Zwingliego i Jana Kalwina w rozwój reformacji.