Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R1bqaoawOLySr
Zdjęcie okładkowe (poglądowe) przedstawia kolejkę górską (rollercoaster). Zdjęcie jest czarno‑białe, prezentuje konstrukcję z licznymi wzniesieniami i stromymi spadkami. Na tle zdjęcia umieszczono tytuł "Badanie zmian energii podczas ruchu ciał".

Badanie zmian energii podczas ruchu ciał

Źródło: dostępny w internecie: https://unsplash.com/photos/OVRxj5h6n7o [dostęp 30.08.2022], licencja: CC BY 4.0.

Czy to nie ciekawe?

Energia mechaniczna to suma energii kinetycznej i potencjalnej ciała. Energia kinetyczna zależy od bieżącej prędkości ciała, a energia potencjalna – od jego położenia. Oznacza to, że w przypadku ciał znajdujących się w ruchu, wartości energii kinetycznej i potencjalnej będą ulegać zmianie, jako że zmieniają się ich prędkość i położenie. W tym e‑materiale skupimy się na analizie przemian energii zachodzących podczas różnych zjawisk fizycznych.

RFYHKJwRnwFhm
Rys. a. Z energią kinetyczną tego psiaka będą za chwilę działy się dziwne rzeczy.
Źródło: dostępny w internecie: https://pixabay.com/pl/photos/pies-basen-zewn%c4%99trzny-pies-w-wodzie-665159/ [dostęp 31.08.2022], domena publiczna.
Twoje cele
  • zrozumiesz, jakie przemiany energii zachodzą podczas ruchu ciał,

  • zastosujesz zasadę zachowania energii do wyznaczania przemian energii ciał,

  • zastosujesz zasadę zachowania energii w przypadku dwuwymiarowym,

  • przeanalizujesz zmiany energii podczas ruchu ciał przy obecności siły oporu.