Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RPTGqH6BtVWtW
Na zdjęciu jest rafa koralowa. Widoczne są żółte rybki o wysokim, spłaszczonym ciele oraz rybki białe w czarne, pionowe prążki. Ryby pływają w ciemnoniebieskiej wodzie, w której od prawej i od lewej strony na zdjęciu znajdują się fragmenty rafy koralowej, przypominające dwie chropowate skały o nieregularnych kształtach.

Bioróżnorodność a jakość ludzkiego życia

Rafa koralowa to przykład złożonego, bogatego i pod wieloma względami wartościowego ekosystemu.
Źródło: Pixabay, domena publiczna.

Populacja ludzka czerpie liczne korzyści ze środowiska naturalnego – w postaci dóbr czy tzw. usług ekosystemowych. Bioróżnorodność jest między innymi warunkiem zachowania produktywności ekosystemów rolniczych, zapewniając bezpieczeństwo zaopatrzenia w żywność. Wpływa również na regulację klimatu czy obiegu wody, wspomaga tworzenie siedlisk i obieg pierwiastków w środowisku, a także pełni ważną funkcję w rozwoju turystyki.

Wyobraź sobie, że masz wykupioną wycieczkę na Wielką Rafę Koralową. Cieszysz się na ten wyjazd, jednak na miejscu okazuje się, że rafy nie ma – nie ma kolorowych ryb, falujących ramion ukwiałów, zostały tylko białe, wapienne szkielety. Domyślasz się na pewno, że wkrótce turystyka i rybołówstwo na tym obszarze zostaną ograniczone, a to wpłynie na miejscową gospodarkę.

Twoje cele
  • Scharakteryzujesz rodzaje usług ekosystemowych.

  • Przedstawisz ich praktyczne zastosowanie.

  • Uzasadnisz konieczność ochrony ekosystemów.