Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R89qDU7n54TTk
Zdjęcie przedstawia otwartą książkę z mapą. Na otwartej książce leżą okulary.

Zmiany granic politycznych i ich przyczyny – powtórzenie

Źródło: Dariusz Sankowski, dostępny w internecie: https://pixabay.com/pl/, domena publiczna.

Ten e‑materiał jest podsumowaniem wiadomości na temat głównych problemów politycznych współczesnego świata, ze szczególnym uwzględnieniem Europy. Jak wiesz, w ostatniej klasie szkoły ponadpodstawowej wykorzystujesz treści poznane już wcześniej. Tak jest również i w tym przypadku, dlatego zachęcamy Cię do zapoznania się z tym tematem po wcześniejszym powtórzeniu materiału z klasy II (dotyczącego m.in. organizacji międzynarodowych, terroryzmu, podziału politycznego świata, migracji czy głównych kręgów kulturowych) i po opanowaniu treści omawianych na poszczególnych lekcjach z tego działu.

Twoje cele
  • Przedstawisz najnowsze zmiany na mapie politycznej świata.

  • Omówisz główne problemy państw świata utworzonych w XXI w.

  • Przedstawisz i ocenisz skutki przemian ustrojowych i gospodarczych w Europie i krajach byłego ZSRR po 1989 r.

  • Wskażesz i scharakteryzujesz główne problemy funkcjonowania Unii Europejskiej.

  • Omówisz pojęcie terroryzmu i jego przyczyny, ze szczególnym uwzględnieniem Europy.

  • Przedstawisz i porównasz cechy kulturowe cywilizacji zachodniej i cywilizacji islamu oraz wymienisz czynniki kształtujące relacje między nimi.