Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RmeFpTUNZuG3Q
Fotografia przedstawiająca dwa wieżowce na tle lekko zachmurzonego nieba.

Instytucja państwa

Źródło: Sangeeth Sangi, domena publiczna.

Jak wynika z najczęściej przytaczanej definicji, państwo jest organizacją terytorialną i przymusową. Można by się jednak zastanowić, czy przymusowość instytucji państwa, realizowana zarówno jako przymus obywatelstwa, jak i przymus władzy państwowej, nie jest z punktu widzenia jednostki pozytywna. Państwo przez swoje instytucje spełnia nie tylko potrzebę przynależności, definiowaną już przez Arystotelesa, ale również potrzebę poczucia bezpieczeństwa.

Twoje cele
  • Zdefiniujesz pojęcie państwa.

  • Przeanalizujesz i objaśnisz różnice w sposobach rozumienia instytucji państwa.

  • Określisz swój stosunek do instytucji państwa i uzasadnisz swoje zdanie.