Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RTHSJO3FqehgL
Zdjęcie przedstawia budynek brytyjskiego parlamentu nad rzeką Tamizą. Na środku zdjęcia znajduje się charakterystyczna wieża zegarowa Big Ben.

Umowa społeczna

Źródło: Pixabay, domena publiczna.

Czy wiesz, skąd wzięła się koncepcja suwerena – absolutnego władcy stojącego na straży umowy społecznej, który sam może ją łamać, by chronić obywateli? Pomysł ten, współcześnie realizowany na przykład w postaci immunitetów poselskich i senatorskich, pojawił w się w rozważaniach Thomasa Hobbesa. Filozof ten, obok Johna Locke'a i Jeana‑Jacquesa Rousseau, zajmował się zagadnieniem źródeł umowy społecznej, szukając jej początków w stanie natury, w jakim początkowo żyli ludzie. Stosownie do swoich koncepcji stanu natury Hobbes, LockeRousseau opisali trzy rodzaje umowy społecznej. Według Hobbesa umowa taka musiała zostać zawarta, kiedy ludzie w stanie natury stwierdzili, że trzeba wprowadzić pewien porządek albo zabezpieczyć ten, który już występuje. Locke uważał, że z umowy społecznej wynika reprezentatywny charakter władzy. W pismach Rousseau pojawiła się koncepcja woli powszechnej (inaczej: woli ludu), czyli głosu większości, który pokrywa się jednocześnie z głosem rozumu obecnym w każdym człowieku.

Twoje cele
  • Poznasz trzy główne koncepcje umowy społecznej.

  • Ocenisz, która z tych trzech koncepcji jest najbliższa współczesnemu rozumieniu demokracji.

  • Zastanowisz się, w jaki sposób myśl Rousseau mogła zainspirować ruch socjalistyczny.