Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RTiI75Uu4xhwK
Ilustracja przedstawia stronę tytułową książki. W centralnej części grupa ludzi grających na różnych instrumentach muzycznych. Powyżej i poniżej napisy w języku francuskim.

Literatura i dramat w epoce odrodzenia

Strona tytułowa zbioru utworów do nauki gry na lutni, 1547 r.
Źródło: 1547 r., Wikimedia Commons, domena publiczna.

W średniowieczu znajomość literatury antycznej była znana w większości z przekładów arabskich i powstających w tym kręgu omówień tych dzieł. Głównym autorytetem dla uczonych średniowiecznych był Arystoteles, rozpowszechnione były matematyczne prace Euklidesa oraz geograficzne poglądy Ptolemeusza. Natomiast zainteresowanie antyczną literaturą piękną było nikłe, stosunkowo najlepiej znanym pisarzem był późnorzymski Boecjusz. Zmiany nastąpiły w XIV w. To wówczas wzrosło uznanie dla myśli i literatury starożytnej, których recepcja stopniowo stawała się podstawą odrodzeniowej twórczości literackiej.

RrpqtV911TNpp1
Linia chronologiczna przedstawia następujące wydarzenia: Lata 1304-1374 Francesco Petrarka (włoski poeta). 1470 rok Pierwsze wydanie Dekameronu Giovanniego Boccaccia. 1492 rok Odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba. Lata 1547-1616 Miguel de Cervantes (hiszpański pisarz). Lata 1599-1602 Powstanie Hamleta Williama Shakespeare'a. 1610 rok Odkrycie księżyców Jowisza przez Galileusza.
Źródło: Contentplus.sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Twoje cele
  • Przeanalizujesz wpływy literatury antycznej na literaturę renesansową.

  • Ocenisz wkład wybitnych twórców renesansowych na rozwój literatury.

  • Opiszesz rozwój dramatu i teatru odrodzeniowego.