Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
RK5CdDWt3RSCb

Określanie dziedziny funkcji na podstawie jej wykresu

Z różnego typu wykresami spotykamy się niemal codziennie. Nie tylko na lekcjach matematyki. Wiele różnych funkcji przedstawionych jest za pomocą wykresu. Na lekcjach fizyki korzystamy z wykresów opisujących ruchy przemieszczających się ciał.  W zagadnieniach ekonomicznych ważne są krzywe podaży i popytu. W geografii fizycznej posługujemy się wykresami temperatury, ciśnienia atmosferycznego.       W tym materiale pokażemy, w jaki sposób możemy określić dziedzinę  funkcji, gdy znamy jej wykres.

Twoje cele
  • Określisz  dziedzinę funkcji opisanej za pomocą wykresu.

  • Wyznaczysz na podstawie wykresu  dziedzinę funkcji opisującej sytuację praktyczną.