Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RVqIJDRE04V9V
Obraz przedstawia w centralnym punkcie ułożone na drewnianym stole nagie ciało mężczyzny. Lewa ręka jest pozbawiona skóry. Ręka z narzędziem chirurgicznym znajduje się nad nią. Prowadzona jest sekcja zwłok.

Rembrandt, Lekcja anatomii doktora Tulpa i  Stanisław Grochowiak, Lekcja anatomii (Rembrandta)

Rembrandt van Rjin, Lekcja anatomii doktora Tulpa, 1632
Źródło: Wikimedia Commons, domena publiczna.

W tym materiale podejmiesz próbę analizy i interpretacji dzieła plastycznego (Rembrandt Harmenszoon van Rijn Lekcja anatomiii doktora Tulpa) i odwołującego się do niego utworu literackiego (Stanisław Grochowiak Lekcja anatomii (Rembrandta).
Lekcja anatomiii doktora Tulpa to obraz namalowany w 1632 roku. Powstał on na zamówienie chirurgów, m.in. Nicolaesa Tulpa, który był lekarzem oraz burmistrzem Amsterdamu. Dzieło przedstawia przeprowadzoną przez niego publiczną sekcję zwłok. Do dziś obraz jest inspiracją dla wielu artystów.

Twoje cele
  • Dokonasz opisu obrazu Rembrandta Harmenszoona van Rijn Lekcja anatomiii doktora Tulpa.

  • Wskażesz środki poetyckiego wyrazu w wierszu Stanisława Grochowiaka Lekcja anatomii (Rembrandta) i określisz ich funkcje.

  • Dokonasz interpretacji wiersza.

  • Dokonasz wspólnej analizy dwóch dzieł: obrazu i utworu poetyckiego.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida