Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R1DIyy4qHM1df
Obraz przedstawia portret młodej kobiety. Kobieta siedzi odwrócona do widza prawym półprofilem. Ma pociągłą twarz, wyraziste brwi i oczy. Jej włosy są płomiennie rude, lekko falujące, ułożone starannie na głowie. Za plecami kobiety widać kwitnące drzewo akacji.

Dialog skamandrytów z romantykami

Jacek Malczewski, Preludium , 1918
Źródło: domena publiczna.

Wierzymy głęboko w dzień dzisiejszy, którego dziećmi wszyscy się czujemy. Rozumiemy dobrze iż nic łatwiejszego, jak nienawidzić to nasze dziś, do którego nikt przyznać się nie chce. (...) Chcemy być poetami dnia dzisiejszego i w tym nasza wiara i cały nasz „program”. Nie kusi nas kaznodziejstwo, nie pragniemy nikogo nawracać, ale chcemy zdobywać, porywać, zapalać serca ludzi, chcemy być ich uśmiechem i ich płaczem; chcemy być poetami tymi dziwnymi istotami, co na migotliwej powierzchni życia znajdują największe głębie, a w barwnej grze dźwięków i kształtów widzą objawienie najbardziej niedostępnych i niewyrażalnych prawd. (...) Nie chcemy wielkich słów, chcemy wielkiej poezji; wówczas każde słowo stanie się wielkie.

skam Źródło: Skamander” 1920.
Twoje cele
  • Na podstawie fragmentów tekstu Anny Nasiłowskiej wskażesz nawiązania do utworów romantycznych w wierszu Jana Lechonia Herostrates.

  • Wyjaśnisz, dlaczego skamandrytów nie można nazwać wieszczami narodowymi.

  • Wskażesz podobieństwa i różnice między tradycją romantyczną a poetyką Skamandra.

  • Określisz stosunek skamandrytów do poezji romantycznej.